Julkaisutiedote 8.2.2023

SISÄLTÖ

Haahtela TVD® päivitetään 8.2.2023 klo 17.00 alkaen. Päivityksen suurin muutos on käyttöön otettava lisenssinhallinta. Uudet lisenssinhallintaominaisuudet ohjelmistossa mahdollistavat käyttäjälle laajemmat mahdollisuudet hallita tiliään ja lisenssiään. Lisenssinhallinta mahdollistaa muun muassa uusien lisenssien oston, lisenssien poiston sekä tauottamisen ja tauolta palauttamisen itsepalveluna.

Ohjelmistopäivityksen myötä päivitämme myös sopimusehtojamme vastaamaan simulaatiomallin uusia ominaisuuksia. 

Haahtela TVD® -tilit

Haahtela TVD® -ohjelmiston asiakastilit päivitetään uuteen lisenssinhallintaan. Kiinteistön luonti on jatkossa maksullinen toimenpide, joka muodostaa kuukausilaskutettavan lisenssitilauksen. Näitä uusia tilauksia voi jatkossa siis hallita Haahtela TVD® -ohjelmiston kautta. 

Lisenssinhallintaominaisuudet koskevat kuitenkin vain uusia lisenssitilauksia, eivätkä nykyiset kiinteistöt ja lisenssit kuulu lisenssinhallinnan piiriin! Päivitystä ennen luodut sopimukset tulee siis myös jatkossa irtisanoa ja päivittää asiakkuusvastaavan tai asiakastuen kautta. 

Sopimusehtoja koskevat muutokset

Uudet sopimusehtomme huomioivat lisenssinhallintaa ja tilinhallintaa koskevat muutokset. Päivitetyt sopimusehdot tulevat hyväksyttäviksi uuden tilauksen vahvistamisen yhteydessä. Uuden tilauksen teon ja sopimusehtojen hyväksymisen jälkeen asiakas saa käyttöoikeudet uusiin Haahtela TVD® -ohjelmiston ominaisuuksiin.

Laskutus ja laskutuskausi

Lisenssitilaukset laskutetaan jatkossa etukäteen laskutuskauden alussa. Laskutuskausi on yksi kuukausi ostosta alkaen. Maksuehtona on oletuksena 21 päivää netto. Jos uusi lisenssitilaus on luotu esimerkiksi 7.3.2023, on laskutuskausi voimassa 7.4.2023 asti, jonka jälkeen uusi laskutuskausi astuu voimaan. Laskun eräpäiväksi merkittäisiin esimerkissä 28.3.2023.

Kiinteistön luonti ja lisenssin tilaus

 1. Kiinteistön luonti on jatkossa maksullinen toimenpide, joka muodostaa kuukausilaskutettavan lisenssitilauksen. Kiinteistön luonti on jatkossa kolmivaiheinen, jossa:
  • Luonnin ensimmäisessä vaiheessa määritetään toimialat ja pinta-alat sekä muut kiinteistöön liittyvät tiedot.
  • Luonnin toisessa vaiheessa valitaan lisenssityyppi sekä halutut tulostiedot, joita ovat hintatieto sekä hiilijalanjälkitieto.
  • Kolmannessa vaiheessa näytetään yhteenveto ostettavasta lisenssistä hintoineen. Hintaan vaikuttaa toimiala(t) ja pinta-alat sekä lisenssityyppi. Tässä vaiheessa voidaan lisäksi määrittää oma viite tai muuta tekstiä näkymään laskulle esim. laskujen kohdistamiseksi organisaatiossa. Yleiset sopimusehdot ja palvelukuvaus esitetään yhteenvetonäkymässä. Tilauksen vahvistuksen jälkeen kiinteistö luodaan ja laskutus käynnistyy.
 2. Kiinteistö ilmestyy päänäkymään ja oletuslaskelmat on luotu kiinteistölle automaattisesti.
 3. Kiinteistöjä (lisenssejä) voi hallita Tilin tiedot -näkymän Kiinteistöjen hallinta -välilehdeltä. Kiinteistöjä voi poistaa sekä asettaa tauolle ja palauttaa tauolta. Vain Kiinteistöjen hallinnoija -roolin omaava käyttäjä voi hallita kiinteistöjä (lisenssejä).

Lisenssit

Päivityksen yhteydessä tarjotaan mahdollisuus ostaa Projektilisenssejä. Projektilisenssi vastaa aiempaa Hankelisenssiä ja kattaa kaikki Haahtela TVD® -ohjelmistoon toteutetut moduulit.

Lisenssin lopetus ja tauotus

Lisenssi voidaan lopettaa ja asettaa tauolle Haahtela TVD® -ohjelmistossa. Lisenssin lopetus ja asettaminen tauolle astuu voimaan kuluvan laskutuskauden päätyttyä. Lisenssin palauttaminen tauolta (aktivointi) astuu voimaan heti. Lopetus ja tauotus vaikuttavat laskutukseen ja ovat toimenpiteitä, joita vain Kiinteistöjen hallinnoija -roolin omaava käyttäjä voi tehdä. Lisenssin tauotus on maksutonta.

Tilin tiedot -näkymä

Päivityksen myötä tilin tiedot ja hallinta tuodaan Haahtela TVD® -ohjelmiston puolelle ja erillisestä Tilin hallinta -näkymästä osoitteessa (https://haahtelatvd.fi/account-management) luovutaan. Muutoksen on tarkoitus yksinkertaistaa tilin tietojen hallintaa, johon jatkossa sisältyy myös laskutukseen ja tilauksiin liittyvät asiat. Tilin tiedot -näkymässä voi:

 • Nähdä tilin perustiedot, laskutustiedot sekä tilin yhteishenkilön. Tilin yhteyshenkilöä voi muokata. Perustietojen ja laskutustietojen muutokset tehdään asiakastuen kautta.
 • Poistaa ja tauottaa kiinteistöjen tilauksia
 • Hallita tilin käyttäjiä

Tilin tiedot -näkymä on tarkoitettu vain Tilin hallinnoijille ja Kiinteistöjen hallinnoijille. Normaalilla käyttäjällä ei  ole pääsyoikeutta Tilin tiedot -näkymään.

Käyttäjät ja käyttöoikeudet

Päivityksellä ei ole vaikutusta käyttöoikeuksiin. Jatkossa kuitenkin korostuu Kiinteistöjen hallinnoijan rooli, joka on ainoa tilin käyttäjä, joka voi luoda uusia kiinteistöjä (ostoja) ohjelmassa sekä muokata ja lopettaa lisenssejä.

 • Normaalilla käyttäjällä ei ole oikeuksia tilin tietoihin tai lisenssinhallintaan. Normaalin käyttäjän voi lisätä kiinteistölle, jolloin käyttäjälle voi antaa halutut oikeudet (Hallinta, Muokkaus, Luku) kaikille kiinteistön julkisille laskelmille. Tämän lisäksi käyttäjälle voi antaa myös suoria oikeuksia (Hallinta, Muokkaus, Luku) yksityisille laskelmille.
 • Kiinteistöjen hallinnoija voi normaalin käyttäjän oikeuksien lisäksi:
  • Lisätä kiinteistöjä eli ostaa lisenssejä
  • Poistaa kiinteistöjä eli lopettaa lisenssejä
  • Asettaa lisenssejä tauolle ja poistaa niitä tauolta
  • Hallita käyttäjien käyttöoikeuksia kiinteistöihin
  • Ja tulevaisuudessa: muuttaa lisenssityyppiä ja lisenssin sisältöä
 • Tilin hallinnoija voi normaalin käyttäjän oikeuksien lisäksi:
  • Muuttaa ja tarkastella laskutustietoja
  • Sulkea tilin
  • Tilin hallinnoija voi lisätä tilille Kiinteistöjen hallinnoijia sekä muita Tilin hallinnoijia


Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.